Jongleren Woensdrecht

Locaties

Sinds schooljaar 2007-2008 verzorgt Stichting (K)eet en Zo de tussenschoolse opvang op de 5 scholen in de kernen Hoogerheide en Woensdrecht.
Elke basisschool heeft een eigen TSO reglement. Voor de Brede School de Boemerang geldt één gezamenlijk TSO reglement.

Brede School de Boemerang:

  • Basisschool Klim-Op
  • Basisschool de Dobbelsteen
  • Basisschool de Open Hof

Reglement TSO de Boemerang 2018-2019

  • Basisschool de Stappen

Reglement TSO de Stappen 2018-2019

  • Basisschool de Poorte

Reglement TSO de Poorte 2018-2019


© 2017 - 2019 Stichting Jongleren Woensdrecht - Privacy Statement - Ontworpen en ontwikkeld door Buro Hugo