Jongleren Woensdrecht

Formulieren

Hieronder kun je uitgebreide informatie, beleidsprotocollen en formulieren downloaden.

Algemeen

Algemene Voorwaarden Kinderopvang
Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Jongleren
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Jongleren Woensdrecht

Informatie kinderdagverblijf

informatieboekje kinderdagverblijf Polleke
informatieboekje kinderdagverblijf Bengels

Protocol VVE
Ouderbeleid VVE
Ped.werkplan wennen & hechten kdv
Ped.werkplan eten&drinken kdv
Ped.werkplan zindelijk worden en verschonen kdv

Ruilen en extra opvang

Ruildagenbeleid kinderdagverblijf
Aanvraagformulier ruilen kinderdagverblijf
Beleid extra dagen kinderdagverblijf
Aanvraagformulier extra dagen kinderdagverblijf
Procedure bij flexibele opvang
Regeling te vroeg brengen en te laat ophalen

privacy

Privacy reglement
Protocol foto – video

Veiligheid & gezondheid

Ziektebeleid bij kinderen
Protocol geneesmiddelverstrekking
Medicijnverklaring

Protocol veilig slapen
Toestemmingsformulier Anders slapen
Protocol wiegendood preventie
Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

Protocol fles- en borstvoeding
Protocol gebruik buitenbed
Luizenprotocol

Zorgprotcol
Rouwprotocol

Minder tevreden?

Klachtenbehandeling
Klachtenformulier


© 2017 - 2019 Stichting Jongleren Woensdrecht - Privacy Statement - Ontworpen en ontwikkeld door Buro Hugo