Jongleren Woensdrecht

Ontwikkeling en observatie

kijk!

Onze pedagogisch medewerkers observeren iedere dag de ontwikkeling en het welbevinden van je kind. Eén keer per jaar wordt er een uitgebreidere observatie gedaan met behulp van de observatiemethode KIJK! In het jaarlijkse oudergesprek worden de bevindingen met jou (en je partner) besproken.

Voorschoolse educatie plus

Soms zien wij (of de Thuiszorg) dat een kind ondersteuning nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van spraak. Dit kind heeft dan baat bij extra individuele aandacht en begeleiding, die ze krijgen van onze gecertificeerde VE pedagogisch medewerkers. In lijn met het VVE-beleid van de gemeente kan het kind kosteloos twee extra dagdelen (een dagdeel is 3 uur, 40 schoolweken) komen. Uiteraard gaat dit in goed overleg met de ouders.

Kinderdagverblijven Polleke en Bengels zijn erkende VVE-locaties. Meer informatie hierover kun je lezen in het Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf en Protocol VVE .


© 2017 - 2020 Stichting Jongleren Woensdrecht - Privacy Statement - Ontworpen en ontwikkeld door Buro Hugo